محصولات ما

شرکت صنایع غذایی آرمانی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و تامین کنندگان میوه خشک در منطقه می باشد که هدف اصلی آن صادرات این محصول به تمام کشورهای دنیا بوده و هست. از همان سال های نخست رضایت مشتری و انطباق پذیری با نیاز مصرف کننده شرط اولیه برای شروع کارمان بوده است. برای بالا بردن امنیت غذایی، میوه هایی خریداری میشود که از لحاظ کیفیت بهترین باشند. چراکه ماموریت ما فروش ارزش است نه کالا. باورما بر این است که کالا مصرف میشود اما ارزش و اعتبار باقی میماند. تمام دارایی های یک شرکت مشتریان آن هستند. لذا کلیه نیروهای شرکت آرمانی، موظف هستند که رضایت مشتریان را به هر روشی جلب بکنند.

پرتغال خشک عمده